Amberg család

Ebben a FÓRUM-ban lehetőséget nyújtunk arra, hogy Ön egy keresett-kutatott család családnevét - mint új TÉMÁ-t - felhelyezze az oldalunkra. A FÓRUM alá felhelyezett TÉMÁ-k - NEW TOPIC (azaz családnevek) rendeltetése az, hogy a szintén e családot kutató érintett személyek egymást informálhassák, segíthessék kutatásaikban. Eredményes kutatást kívánok!

********************************************IN ENGLISH:

This is the FORUM where you can enter your family-history tasks, your questions, and the results concerning a given family. Always enter the family name as a new theme, clicking NEW TOPIC ikon. Every family name needs a new NEW TOPIC entry.

Moderátor: Moderátorok

Amberg család

HozzászólásSzerző: sas » 2007 feb. 12, 12:51 am hétf.

Keresem a kapcsolatot azzal a kutatóval, aki szintén az Amberg család családtörténetével foglalkozik.

Amberg Alajos felmenőit, és lemenőit keresem.

Leszármazási táblázata a következő:


Kép

További Amberg családtagok, adatok, melyek érdekesek lehetnek:

Révai Lexikon XXIII. kötet:

Amberg Gusztáv, magyar származású new yorki színigazgató, szül. 1846., megh. 1921. Az amerikai magyar színészet megteremtője aki az európai, különösen a magyar színiírókat sikerrel ismertette meg Amerikában

Révai Lexikon I. kötet:

Amberg város Felsőpfalz bajor kerületben a Vils és vasút mellett (1905) 24, 303 lak., sok iskolával, közintézettel; vasiparral, téglagyártással és gőzfűrésszel. Itt van a magas (97 m. ) tornyú szt. Márton templom (1421) Ruprecht őrgróf síremlékével, a gót városháza (1490) pompás termekkel és nagyszerű levéltárral, a királyi vár, I. Miksa József szobra (1824). É. -ra fekszik Mariahilfsberg, búcsújáró-templommal és franciskánus kolostorral. Régebben (1269 óta) pénzverő intézet is volt itt, s egy ideig Amberg volt a Felsőpfalz székhelye. 1796 augusztus 24-én Károly főherceg itt verte meg a Jourdan vezetése alatt álló franciákat..

Révai Lexikon XXI. kötet:

Amberg Wilhelm, német festő, szül. Berlinben 1822 febr. 25., megh. u. o. 1899 szept. 10. Berlinben Begas Karl tanítványa volt, azután Párisban tanult. Komoly és humoros genreképeket festett.

Borovszky: Magyarország Vármegyéi-CD3

Amberg József

Temesvár: A m. kir. állami tanítóképző:

A temesvári „normális” iskolával már 1775-ben egy tanítóképző tanfolyam is volt összekötve, melyet az első (1786) kimutatás szerint három jelölt látogatott. A tanfolyam időtartama hol nehány napig, hol meg tíz hónapig tartott, a mint azt a kisebb vagy nagyobb tanítóhiány és a tanítók képzettségének magasabb vagy alacsonyabb foka kívánta, s úgy látszik, hogy azok, a kik csak nagyon rövid ideig látogatták a képzőt, már alkalmazásban álló tanítók voltak, kiket az új tanmódszer elsajátítására rendeltek be; de később tíz hónapra terjedt a tanítási idő.
Az a tanuló, a ki társait tehetségre fölülmulta, már iskolázásának ideje alatt segédje volt tanítómesterének és iskolái elvégzése után a tanítói pályára lépett. A preparandiából, néhány hét vagy hónap etán, okleveles, képesített tanítóként, vagy azonnal segédtanítói állást nyert, vagy tovább segédkezett valahol, míg számára állás üresedett meg. Találunk azonban olyanokat is, kik gimnáziumi tanulmányokat végeztek, sőt jogászok, theológusok és bölcsészek sem hiányoztak közülök.
1786-ban tantárgyai a következők voltak: ének, zene, módszertan, szépírás, számtan és levélírás; az 1803/4-iki tanévben még földrajz és Magyarország története. Az 1812/3. évtől kezdve mértan is. Az 1814/5. évben a hazai történelem helyett természetrajz. 1817-ben a német nyelvtan. 1820–21-ben a német nyelvtan és természetrajz helyett rajz, természettan és ismét hazai történelem. 1834-ben a magyar nyelvet is tanították. II. József császár halála után, az 1790–1792. években nem képeztek ki tanítókat. 1793-ban a tanítóképző-intézet ismét folytatta működését, de 1844-ben megszűnt. Az intézet 55 évfolyamról számol be, mely idő alatt 664 prepanandusa volt.
Temesvár közönsége Mártonffy Márton, volt kin. tanfelügyelő, kezdeményezésére, a közoktatási minisztériumhoz fordult egy Temesváron felállítandó állami tanítóképző ügyében. A város 50.000 frtot ajánlott fel az épület czéljaira. A törvényhatósági bizottságnak 1891. évi november 30-án tartott közgyűlési határozata szerint, ez ügyben alaposan indokolt feliratot intézett a közoktatásügyi kormányhoz, rámutatva egyebek között arra, hogy a temesvári képző legfontosabb hivatása volna a Délvidék soknyelvű lakossága között a magyar nyelvet terjeszteni és a hazafias érzést megerősíteni. E felterjesztésre a vallás- és közoktatásügyi kormány 1892-ben kijelentette, hogy 1893. évi szeptember elején a képzőt megnyitja.
A képzőt ideiglenesen a belvárosi községi iskolaépület bal szárnyán helyezték el. Az 1895/6-ik tanév elején azonban már beköltözködött a Gyárvárosban újonnan felépített palotaszerű épületébe. Az intézet internátussal van ellátva, 4 évtanfolyamból és egy 6 osztályú gyakorló elemi népiskolából áll. A lefolyt tanévben 113 növendék s a gyakorlóiskolát 50 tanuló látogatta. Igazgatója: Amberg József.


Kutató: Vásony Sándor
Email: sas@banktech.hu
[/b]
sas
Site Admin
 
Hozzászólások: 31
Csatlakozott: 2007 jan. 10, 10:19 pm szer.

Vissza: CSALÁDNÉV FÓRUM -FAMILY NAME FORUM

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég

cron