Badics - Badits - Baditz család

Ebben a FÓRUM-ban lehetőséget nyújtunk arra, hogy Ön egy keresett-kutatott család családnevét - mint új TÉMÁ-t - felhelyezze az oldalunkra. A FÓRUM alá felhelyezett TÉMÁ-k - NEW TOPIC (azaz családnevek) rendeltetése az, hogy a szintén e családot kutató érintett személyek egymást informálhassák, segíthessék kutatásaikban. Eredményes kutatást kívánok!

********************************************IN ENGLISH:

This is the FORUM where you can enter your family-history tasks, your questions, and the results concerning a given family. Always enter the family name as a new theme, clicking NEW TOPIC ikon. Every family name needs a new NEW TOPIC entry.

Moderátor: Moderátorok

Badics - Badits - Baditz család

HozzászólásSzerző: sas » 2007 feb. 18, 11:15 pm vas.

Az alistáli és szentkirályszabadjai Badics család története

Kéretik kiegészíteni, pontosítani!

1400 Zsigmond király 1400-ban adományozott nemességet és alistáli birtokot az első ezen a néven ismert ősünknek. A nevet írták Baditznak és Baditsnak is, csak újabban Badicsnak.

1400-1500 körül nagy volt a család, Badics Mihály a szigetvári hős, Zrinyi Miklós kincstárnoka volt
1573 körül Badics András a Zrinyi lányok mellett szolgál (Zrínyi György és Tahy Ferenc (kinek felesége Zrínyi Ilona volt) 1573-ban kötött egyezség ellen Zrinyi Miklós leányai: Zrínyi Kata, Dorica, Borbála és
Margit asszony nemes Badics András útján tiltakozik. A báni tábla elött folyt az ellentmondás tárgyalása (Forrás: Takáts Sándor: Magyar nagyasszonyok című könyv)).

1615 Badics Máté 1615 körül született Alistálon. Felnőve elzálogosította Alistált Komár Lőrincnek és Takáts Gergelynek.

1699 1699-ből van egy jelentés a pozsonyi Komár Lázártól, hogy az utolsó részletet kifizették Badics Máté leszármazottainak. Az utolsó, Alistálon született Badics ős Máté fia volt, Péter.
1675 körül Péter Ádász-Tevelre költözött Veszprém közelébe, és elvett egy Kapocsy lányt .

1675 Itt született fia, Badics István (I) 1675 körül.

1699 Az 1699-es nemesi összeírásban szerepel, felesége Börötsey Julianna.
1700 Badics István (II) 1700 körül született Ádász-Tevelen, felesége Körmendy Kata. Három fia volt: István III, János és Péter.
1754 -ben a nagyszőllősi nemesi összeírásban szerepelnek.
1772 István IV. 1772 ben Nagyszőllősön született és 1828-ban Szák-Kéthelyen halt meg.
1789 -ben Sopronban tanult.
1787-1800 -ig Rétiben,
1801-1826 -ig Nagydémen,
1821-1828 -ig Szák-Kéthelyen laktak. Felesége, Illés Klára 1745-ben Czakóházán született és 1836-ban Mérgesen halt meg. István IV feltehetőleg tanár, jegyző, tisztviselő lehetett, hogy ennyit költözött. István V. felesége Kozár Zsuzsa volt, fiúk
1828 Badics János 1828-ban Mérgesen született és 1910-ben Szigetmonostoron halt meg, ahol iskolaigazgató volt. Felesége Róka Terézia 1826-ban Kovácsiban született.

1854 Badics Ferenc dr. 1854-ben Székesfehérváron született és 1939-ben Budapesten halt meg. Szülei papnak szánták, tanult is a ciszterciek szemináriumában, de nem érzett hivatást és kilépett. Magyar, irodalom, latin és francia szakos tanár lett, neves irodalomtörténész. 30 éves korában a Fáy életrajzra a Magyar Tudományos Akadémia díját kapta. A Beöthy - Badics féle irodalomtörténet társszezőjeként szerzett nevet. A budapesti Minta-gimnázium igazgatójaként jó szervezőkészségről, rendszeretetről és szigorról tett tanúságot. 1900. június 1.-én Király Tanácsosi címet kapott és a pesti kerület Tankerületi Főigazgatójává nevezték ki. 42 könyve jelent meg, közte a Petőfi levelezése című. Dr. Badics Ferenc komoly, de jó ember volt, nagy tudós. Fonyódon vettek házat és szőlőt, a nyarakat a 7 gyerek itt töltötte. A hat fiú mind egyetemet végzett, jogász, mezőgazdász, katonatiszt lett belőlük, szép karriert futottak be. Fiai, Ferenc és László a Földhitel Intézet igazgatói voltak, Aurél a Műegyetem Rektori Hivatalának vezetője volt, szép nagy lakással a Műegyetem épületében, József a Mezőgazdasági Múzeum igazgatója volt, több mezőgazdasági szakkönyve jelent meg. István alezredesként érte meg a második világháborút - és kitelepítését. Béla fiatalon halt meg.

Dr. Badics Ferenc életrajzát lásd részletesen a téma utolsó pontjában!

A Badics család leszármazási táblája a következő:


Kép


Az alistáli és szentkirályszabadjai Badics család címere:


Kép

Magyar Országos Levéltár adatai a Badics családra vonatkozóan:

Típus Királyi könyvek
Név Losonczy Farkas János n:Iványos Judit ennek t:Katalin, Kenessey Péter
Kiadó Lipót 1 - Bécs, 1697.03.27 - birtokadomány magszakadás
Levéltári jelzet A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 24. kötet - 363 - 365. oldal
E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 15. kötet - 224. oldal
Birtok Bogard; Annyan; Gyönköd; Bohás ( Veszprém )
Utaló e:Szily György
ti:Babocsay Pál, Martonfalvai István, Peczovicz Ferenc, Viváry Ferenc, Daiaghi Ferenc, Badicz Péter, Szöke Mihály királyi emberek
Sorszám 24.351/b


Név Baditz Péter
Kiadó Lipót 1 - 1703 - ingatlan tulajdonjoga
Levéltári jelzet E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 16. kötet - 415. oldal
Birtok Szentkirályszabadja ( Veszprém )
Sorszám 1b61

Típus Királyi könyvek
Név Csaiághi de Csajág Ferenc, Baditz Péter, Szőke Mihály, Csok Mózes, Falussi Péter, Cseh János, Vechhely János,András,Zsigmond, Könczöl János, Körmendi Mihály, Kovács-Pintér Benedek, Nagy István,Péter,Mihály szentkirályszabadjai nemesek
Kiadó Lipót 1 - Bécs, 1703.03.29 - új adomány; kuriális helység

Levéltári jelzet
A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 26. kötet - 263 - 264. oldal
E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 16. kötet - 415. oldal
Birtok Szentkirályszabadgya ( Veszprém )
Utaló ti:Máttyásouszky László nyitrai püspök
Sorszám
26.238


Típus Királyi könyvek
Név szentkirályszabadjai közbirtokosok
Kiadó győri káptalan - 1717.12.06 - peres ügy; birtokadomány
Levéltári jelzet A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 32. kötet - 6 - 7. oldal
Utaló Badics Péter, Szőke Péter,János, Rosos Mihály,Péter,Márton,János, Véghelius András, Körmendi Ádám, Péntér-Kouacs Benedek, Nagy Péter, Czeh István, Falus Ádám, Nagy Sámuel, Madi János, Csok Ferenc, Csaiagi László, Simon Imre,István,János, Guath János, Tatai János, Kaloz István, Bellyei János,György,Péter, Szente István, Csok Péter, Odor Mihály,János, Vargha-Csikacz Miklós, Csoó János,István, Barcza János, Bendek István, Vy-Mészáros György,István, Csonka György,Imre, Mólnár István, Csonka Imre, Nagy Mihály Csempes-Nemes Mihály, Soós János, Takacs Ferenc, Kun Dániel, Miskei Ádám, Karsa István, Baczo György
Megjegyzés veszprémi káptalan magyar nyelvű
Sorszám 32.6/a

Típus Királyi könyvek
Név szentkirályszabadjai birtokosok
Kiadó Károly 3 - Bécs, 1718.02.06 - birtok átruházása
Levéltári jelzet A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 33. kötet - 338 - 340. oldal
Birtok Szentkirállyszabadgya ( Veszprém )
Utaló Badicz Péter, Szöke Péter, Véghellyi András, Körmöndy Ádám, Pintér-Kovács Bendek, Nagy Péter, Cseh István, Fallussy Ádám, Nagy Sámuel, Mády János Csók Ferenc gyámja, Szőke János Csajághy László gyámja,adományos nemesek, Rosos Mihály, Pap Péter, Simon Imre,István,János, Posa ifj.János, Guatt János, Tatay János, Káloz István, Rosos Péter,Márton,János, Bélley János,György,Péter, Szente István, Csók Péter, Odor Mihály, Varga-Csikáz Miklós, Csoó János,István, Bartza János, Bendek István, Uy-Mészáros György,István, Csonka György, Molnár István, Odor János, Csonka Imre, Nagy Mihály, Csempesz-Nemes Mihály, Soós János, Takacs Ferenc, Kun Dániel, Miskey Ádám, Karsa István, Baczo György közbirtokosok

ti:Viszkelethy József, Losonczy Farkas János, Kenessey István, Salonváry János, Torma István, Török András királyi emberek
Sorszám 33.255/bTípus Királyi könyvek
Név szentkirályszabadjai közbirtokosok
Kiadó Károly 3 - Bécs, 1718.02.06 - peres ügy; birtokadomány
Lipót 1 - Bécs, 1703.03.29 - peres ügy; birtokadomány
Honos Veszprém
Levéltári jelzet A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 32. kötet - 5 - 8. oldal
E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 18. kötet - 104. oldal
Utaló Badics Péter, Szőke Péter, Veghelius András, Körmendi Ádám, Pintér-Karacs Benedek, Nagy Péter, Czech István, Falusi Ádám, Nagy Sámuel, Máchy János, Csok Ferenc, Szőke János, Csaiágy László, Rosos Mihály,Péter,Márton,János, Pap Péter, Simoni Imre,István,János, Posa János, Guath János, Tabay János, Kaloz István, Bellyei János,György,Péter, Szente István, Csók Péter, Odor Mihály,János, Varga-Csikasz Miklós, Csoó János,István, Barcza János, Bendek István, Vy-Meszaros György,István, Mólnár István, Csonka Imre, Nagy Mihály, Csempes-Nemes Mihály, Soós János, Takacs Ferenc, Kun Dániel, Miskei Ádám, Karza István, Baczo György
Megjegyzés esztergomi káptalan
veszprémi káptalan
Sorszám 32.6


Típus Királyi könyvek
Név szentkirályszabadjai lakosok
Kiadó veszprémi káptalan - 1718.03.25 - birtokba iktatás
Levéltári jelzet A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 33. kötet - 337 - 342. oldal
Birtok Szenkiralyszabadgya ( Veszprém )
Utaló Rosos Mihály, Pap Péter, Simony János,Imre,István, Posa ifj.János, Guatt János, Tatay János, Káloz István, Rosos Péter,Márton,János, Bélley János,György,Péter, Szente István Csók Péter, Odor Mihály, Varga-Czikász Miklós, Csoó János,István, Bartza János, Béndek István, Uy-Mészáros György,István, Csonka György, Molnár István, Odor János, Csonka Imre, Nagy Mihály, Csempesz-Nemes Mihály, Soós János, Takats Ferenc, Kun Dániel, Miskey Ádám, Karsa István, Baczo György, Badicz Péter, Szőke János,Péter, Veghelly János,András,Zsigmond, Körmöndy Ádám, Pinter-Kováts Benedek, Könczöll János, Nagy Mihály,Péter, Cseh János,István,Mihály,Sámuel, Falussy István,Pál,Ádám,Péter, Nagy Sámuel, Mády János, Csóh Ferenc, Csaiaghy László közbirtokosok, Martonfalvay örökösök, Kenesey István,Péter, Torma István, Balogh János, Babocsay Pál, Török Péter, Tengerdy Mihály, Bíró-Lakatos János, Horvath Mihály, Boros-Halassy János, Lőrinczy család
ti:Zadory Mihály veszprémi prépost,zebegényi apát, Viszkelety József Zala vármegye főszolgabírája, Csik Péter kincstári ügyvéd, Perczll Tamás veszprémi főbíró, Szentmiklosy Mihály, Kenesey Péter, Simoga Ferenc Veszprém vármegye esküdtjei, Török András győri jezsuita rendház birtokigazgatója, Kérkmayr Sámuel Babotcsay Pál provizora, Pápay János veszprémi nemes lakos, Mesterházy Ferenc,Balogh János Zala vármegye esküdtjei
Megjegyzés vámosi, kádártai, alsóőrsi, felsőőrsi, vörösberényi, lovasi lakosok, határos birtokosok képviselői
Sorszám 33.255/a

*************
1754/55 Baditz (szentkirályszabadjai). Veszprémmegyei család; az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor a megyében István, Pál, Péter, Imre és István özv. igazolták nemességüket. Czímerpecsétje Pestmegye levéltárában. – Vö. Kőszeghi Sándor: Nemes családok Pest vármegyében (Budapest, 1899.)
***************

Badics.
Vasmegyei család, melyből az 1754/55. évi orsz. nemesi összeirás alkalmával László vétetett fel a kétségtelen nemesek közé. – Leszármazás:
Ádám r. bogyoszlói l. Tima Jutka; László 1733. 1762. 1775. Csomaháza; Sándor 1733. 1762 B.-Bogyoszló; Márton 1775; János 1777; Ádám 1775; László 1775; Mihály 1775; Sándor 1775.

Vö. Komáromy András és Pettkó Béla: Nagy Iván, Családtörténeti értesitő. I–III. k. (Budapest, 1899–1901.) III/155.;

Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családjai (Szombathely, 1901.) 7.

dr. Badics Ferenc akadémikus, irodalomtörténész, királyi tanácsos mint a "Minta" Gimnázium igazgatója- főigazgatója

Forrás: A "Minta" Gimnázium története - Kis Istvánné (58-59.oldal)

Badics Ferenc, a Budapesti tanárképző gyakorló-főgimnázium ("Minta") igazgatójává nevezték ki s mint ilyen kir. tanácsosi címet és főigazgatói címet nyert.

Egy évvel később -: Volf György halála után - a véglegesen kinevezett igazgató Badics Ferenc lett. Badics jó1 ismerte a gyakorlóiskolát, 1880-82 között - két egy. mást követő tanévben - Bartal Antalnak és Volf Györgynek volt tanárjelöltje. Ezt követően egy ideig Ujvidéken tanított, majd Budapesten az I. kerületi főgimnázium vezetésével szerzett igazgatói gyakorlatot: Kármán megüresedett munkakörét, tanítványa Waldapfel János vette át. A "kettős vezetés" rendszere továbbra is megmaradt, sőt elődjeikhez hasonlóan, eltérő egyéniségük ellenére együttműködésük szintén eredményesnek és harmonikusnak bizonyult. Badiccsal és Waldapfellel kezdődik a tanári tes¬tület második nagy nemzedékének működése. Ez az időszak a század végétől az első világháború kitöréséig tartott. Tagjai az első években - az alapító tanárok közül - még Staub Móricczal tanítottak együtt. A századforduló táján gyorsabb a tanárok cserélődése. Ezt - a generációs okokon kívül - az is okozta, hogy a neves vezető tanárok közül többen lettek egyetemi tanárok vagy más tudományos intézmények munkatársai (Marczali Henrik, Csengeri János, Beke Manó, Mika Sándor és Gyomlat' Gyula).
Badics igazgatói programjában, vezetési stílusában sajátosan ötvöződött a hagyo¬mány és a megújulás, a megszakítottság és a folytonosság. Bartal Antal és Volf György neveltje volt. Kitűnően felkészült tanár és pedagógus. Szépirodalommal is próbálkozott (Bánkai Ferenc álnéven), de irodalomtörténeti munkássága jóval jelentősebb. Jelentős szerepe volt a magyar klasszikusok műveinek kiadásában, a 90-es évek elején Beőthy Zsolttal együtt szerkesztette az Athenaeum kiadó népszerű Nagy Képes Irodalomtörténetét. Igazgatóvá történt kinevezése idején már az Akadémia levelező tagja, később rendes taggá választották.
Badics programja, vezetési stílusa több tekintetben különbözött elődeitől. Nem volt könnyű helyzete kinevezése idején, mert bár korábban az intézet "tagja" volt, mégis új "külső" emberként került oda vissza. A testület tagjai bizalmatlanul fogadták, egy pillanatig sem volt előttük kétséges, hogy Badics más szabású igazgató, mint elődje, a szelíd, türelmes, tapintatos és engedékeny Volf György, aki lelkiismeretes igazgató, kitűnő tudós és pedagógus volt ugyan, de az iskolai ügyvezetést és adminisztrációt nagyvonalúan kezelte. Volf idején "az intézet szellemi vezetése, amelyben osztozott vele hű munkatársa, a gyakorlóiskola megteremtője és lelke, Kármán Mór, mintaszerű volt, s nem ütközött meg senki azon, hogy Volf György a lényeget többre becsülte a formánál, a belső rendet a külsőnél."

Kép

A közvélemény azt várta Badicstól, hogy elődje szellemében vezesse az iskolát, másrészt tegye mintaszerűvé a külső rendet is. Ő maga túlságosan is szabadelvűnek tartotta az iskola rendjét s fegyelmét. Ebben a kérdésben, úgy tűnik, legközvetlenebb munkatársával, Waldapfel Jánossal is voltak nézetkülönbségei. Mindenképpen vele lezárul a "héroszi" korszak, s elkezdődött a "megállapított törvények, szabályok időszaka." Badics Ferenc igazgatói működéséről; egyéniségéről érdekes és szemléletes képet rajzol Császár Elemér abban a búcsúztató beszédében, amit 1914-ben Badics távozásakor - mondott. A továbbiakban ebből idézünk néhány részletet. "Nagy igazgatói gyakorlatával, melyet a budapesti I. ker. főgimnázium vezetése alatt szerzett, rendszeretetével és pontosságával, páratlan szorgalmával csakhamar rendbe szedte az intézet gazdasági és pénzügyeit, irattárát és ügykezelését; az intézet vezetésének külső képe átalakult, s mint határozottabban rányomódtak az új igazgató szellemi vonásai. Rend, pontosság, gyorsaság voltak Badics Ferenc jelszavai, s a reá váró; majd mind fokozottabb mértékben reá háruló adminisztratív teendőket, egy nagygyakorlatú tisztviselő lelkiismeretességével s egy tudományosan képzett agy biztonságával intézte el. Megmutatta, hagy a jó praetor szemében nincs >minima>: gondját kiterjesztette az intézet épületének legapróbb szögére, s nem restellte ellenőrizni a legkisebb számlát sem. Mindent számba vett, mindennek megállapította a helyit, mindenről tudott, s mindent maga intézett... Az év végi szemadások nála mint egy céltudatosan vesetett hadsereg oszlopai a legnagyobb rendben helyezkedtek el, s az utolsó tizedesig találtak.

Fáradságot nem ismerő kitartással dolgozott: lett is olyan rend az igazgatóság könyveiben és páncélszekrényében meg a szertárakban, hogy nem fért hozzá a legcsekélyebb szó sem:.De tudott tekintélyt tartani is. Ismerte érdemeit, meg azt a díszt, mely állásával jár s megkö¬vetelte másoktól is, hagy elismerjék. De mint a világos pillantású önérzetes emberek, ép oly jól ismerte mások érdemeit is s teljes mértékben méltányolta. A tudós tekintélyén kívül az igazságosság és elfogulatlanság volt másik eszköze a hatásának. Irigység és féltékenység, oly gyakori fogyatkozása a vezető egyéniségeknek, egészen hiányzott a lelkéből, ellenkezőleg, mások sikereinek éppúgy örült, mint a magáéinak. ... Minden tanári testület, ha méltán viseli a nevet, alapjában véve egy kis köztársaság, s az igazgató inkább primus inter pares, mint igazi ura a közösségnek. Hatalmát nem annyira pozitív mint negatív irányban fejtheti ki, inkább megnehezítheti, mint megkönnyítheti munkatársai helyzetét. Kellőleg meg nem becsülhető tulajdonsága volt Badics Ferencnek, hogy ezzel a hatalmával sohasem élt: engedte, hogy mindenki szabadon fejthesse ki egyéniségét, nem állított működésük elé korlátokat, nem terelte meg nem felelő irányba. Sőt amennyiben módjában állt, iparkodott megelőzni tanárai gondolatát, s munkakörüket úgy osztotta be, hogy mindannyian meg legyenek elégedve, jól érezzék magukat a rájuk bízott szerepben."

Évekkel később Staud János, Badics Ferenc 70. születésnapjáról megemlékezve a következőket emeli ki: "... egy más meggyőződésű nagy és rokonszenves előd emlékével küzdve bebizonyította, hogy egy intézet működésének a külső formák rendje csaknem annyira fontos kelléke, mint a termékeny és mozgalmas szellemi élet... Tudott tekintélyt tartáni és nyájas lenni, tudott parancsolni és a kötelesség engedelmes szolgája lenni, tudott nagyvonalú fejlődést indítani és mutatni kifelé s elmerülni apróságokba az iskola belső munkájában."»
Badics Ferenc 1898 nyarától 1914 végéig, több mint tizenhat éven át állt az intézet élén. Az iskola addigi négy évtizedes fennállásának jóval több mint egyharmada az ő vezetése alatt telt el. Kritikus helyzetben lett igazgató. Sikerült megszilárdítania a gyakorlóiskola külső pozícióit és belső rendjét. Igazgatósága idején épült fel a másik épületszárny és bővült a nyolcosztályossá a gimnázium mely mind a tanuló- mind a tanárlétszám megduplázódását eredményezte. Ebből is következik, ho az a bensőséges, szinte családias kapcsolat, mely a "Minta" tanárait és diákjait egybefűzte az első évtizedekben, amikor még mindössze négy tanulócsoport és hat-a nyolc főnyi tanári testület alkotta az iskola közösségét, már az 1910-es évek elejére megváltozott, az igazgató és a diákság, valamint a tanárok és az igazgató egymásközötti érintkezéseiben is hivatalosabb, a későbbi viszonyokhoz közelebb álló formákat öltött.
Badics igazgatói működéséhez mindenképp az iskola múltjának egy fényes korszaka kapcsolódott, melynek tágabb hátterét a "boldog békeidők" adták.
sas
Site Admin
 
Hozzászólások: 31
Csatlakozott: 2007 jan. 10, 10:19 pm szer.

Re: Badics - Badits - Baditz család

HozzászólásSzerző: Karoly » 2013 okt. 27, 7:48 pm vas.

Segítséget szeretnék kérni a Baditz (Badicz) családdal kapcsolatban. Van egy rész a családfámban, ami sehogy sem illeszthető a fenti fához.

Az én adataim szerint:
1) Az első ős nemes Baditz Imre 1671-ben Veszprémben lakott, felesége ismeretlen.
2) Fia szentkirályszabadjai Baditz Péter, 1709 adomány Szentkirályszabadjára, 1708 Veszprém vm.-i szolgabíró, felesége szarvaskendi Sibrik Anna (testvére S. Miklós II. Rákóczi F. udvarmestere), FORRÁS Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai. II köt., Heraldika, Budapest, 2012. 487 old.
3) Fiai Baditz Péter (*Csép 1702.05.19. + Csép 1777, felesége Pázmándy Katalin + Mezőszentgyörgy 1754. 10. 29.) és valószínűleg (ebben kérek megerősítést) Baditz László (felesége Pázmándy Rozina)
4) Baditz Péter és Pázmándy Katalin gyereke többek között Baditz Péter
Ismeritek Baditz Imre felmenőit? Segítséget kérek a az adataim és a fenti fa összeillesztésében.

Köszönöm,
Károly
Karoly
User
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2013 ápr. 15, 2:22 pm hétf.

Re: Badics - Badits - Baditz család

HozzászólásSzerző: Horvath-Badics » 2014 dec. 10, 6:18 pm szer.

Az őseim között sok nagyszőlősi/somlószőlősi/ Badics volt. A családfánkat a Veszprémi Levéltárban anyakönyvi adatokból és részben a Mormon Egyház Family search.org nevű programjával szintén anyakönyvi adatokból gyűjtöttem ki. Szívesen segítek a témában érdeklődőknek adategyeztetéseben a Veszprémi Levéltárban található anyakönyvekből.

Az alistáli és szentkirályszabadjai Baditsok fenti leírásában szerintem van két-három ellentmondás:
1.-A táblázatban III.Badics István /született 1749. Nagyszőlős/ felesége Körmendi Kata, míg az előtte található szöveges leírásban II. Badics István feleségeként van leírva.
A Nagyszőlősi Evangélikus egyházi anyakönyvekben Badics Istvánnak és Körmendi Katának /de néha Zsuzsanna-/nak legalább 12 közös gyermekük születését találtam meg.Közülük László 1775--1846 volt az ük-ük-ükapám, vagyis a 6.generációs ősöm. III.Badics István és Körmendi Kata születését nem találtam meg, mert akkor még nem volt anyakönyvvezetés, de az elhalálozásukat igen. III. Badics István meghalt 1828.09.26-n 85 éves korában, Körmendi Kata pedig 1804.04.23-n 58 évesen. Volt egy István nevű gyermekük, aki 1772.06.15.-n született és Ő lehet a IV. Badics István, aki 1828-ban Szák-Kéthelyen /ma Vérteskéthely/ halt meg és aki "sokat költözött". Valóban evangélikus tanító lehetett/volt, amint az az alábbi sorokból kiderül:
Tanítók: Vérteskethelyen: Kiss János (?−1725−?), Selmeczi Skolnik Máté (1798–1799), orosházi Pusztay Márton lévita tanító (1801–),, Badics István, a kethelyi filiális gyülekezet praeoransa (?–1828–?)24 Kalmár János (?–1834–1862),www.szombathely-lutheran.hu/egyhaztortenet/egyhazkozseg-14.html

2.-IV.Badics István felesége Illés Klára volt, aki a szöveges leírás szerint 1745-ben, a táblázat szerint viszont 1774-ben születette Czakóházán. Az 1745-s dátum biztos elírás lehet!
Nagyon megköszönném, ha valaki további adatokat /születési házassági, halálozási vagy egyéb/ közölne IV. és V. Badics Istvánról/1798 Réti-1869 Felpéc/ és felségeikről, gyerekeikről.
3.- Badics János a táblázat szerint 1823.08.15.-n a leírás szerint 1828-ban született Mérgesen/Győr megye/ és Szigetmonostoron halt meg 1910-ben. Az ő születési és halálozási adai biztos megtalálható a Szigetmonostori polgári anyakönyvben, de ez sajnos nincs fenn a Mormonok interneten elérhető adataállományában, Sigetszentmiklós pedig messze van számomra. Felesége Róka Terézi valóban Pápakovácsiban született 1826.11.25-n és római katolikus /Szülei: Róka ferenc és Leib Anna/ és 1905.03.07.-n halt meg Biatorbágyon!/Gyászjelentés/
Badics János és Róka Terézia gyermekei mind Székesfehérváron születtek: 1853 Adalbert, 1854.08.28. Ferenc, 1856 Mária Amália, 1858 Tekla, 1860 János, 1863 Róza, 1864 László.

Kérdésem: Hol található meg a Badics család fent megadott leszármazási táblája, és milyen bizonyíték van a III. a IV. és V. Badics István és Badics János közötti származási kapcsolatra?
Horvath-Badics
User
 
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2014 okt. 19, 12:12 pm vas.

Re: Badics - Badits - Baditz család

HozzászólásSzerző: nagyemesevirag » 2015 máj. 28, 8:52 am csüt.

Tisztelt Badics család kutató!

A Bodroghy Papp családdal foglalkozom és a kutatásaim során rábukkantam egy Badits István nevezetű tagra. Tulajdonképpen nagyjából megfelel az Ön által Badics István 5-nek nevezett személynek, csakhogy én a következő információkat találtam vele kapcsolatban. Mérgesen (1822–1826, 1835–1853), majd Bakonyszentlászlón volt tanító (Badits István nevű apja itt volt jegyző 1817-től) (1826-1834), később pedig bakonycsernyei evangélikus lelkész (1834–1840), majd szentlőrinci lelkész (1844-?) lett. Azért ha megnézzük az évszámokat, akkor nem biztos, hogy minden esetben egyetlen személyről van szó. Lényeg, hogy az én Badits Istvánom egy Bodroghy Julianna nevezetű hölgyet vett feleségül. Nem tudom, hogy kutatásai során találkozott-e ezzel a névvel, de ha igen, akkor az nekem nagyon nagy segítség lenne.

Köszönettel!
Nagy Emese Virág
nagyemesevirag
User
 
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: 2012 aug. 31, 6:57 pm pén.

Re: Badics - Badits - Baditz család

HozzászólásSzerző: Horvath-Badics » 2015 jún. 26, 4:17 pm pén.

Tisztelt Badics családdal foglalkozó Kutatótársak!
Az alábbi adatokat tudom megerősíteni anyakönyvi adatok ellenőrzésével.
Badics István IV. 1772.06.15-n Nagyszőllősön született és 1828.06.23.-n-ban Szák-Kéthelyen halt meg, mint Kethelyi evangélikus eklésia rektora. 1794.02.18.-n 23 éves korában házasodott össze nemes Illés Kláraval, Czakóházi Illés György 20-éves lányával, amikor éppen Réthiben volt oskolamester.Cakóháza Rábcakapi és Markotabödöge között van.
Gyerekeik: 1795.05.28. Lajos , 1796.10.02. Zsuzsanna,1798.09.16. V.Badits István, Rétiben születtek, míg 1801.02.22. Julinka, 1803.10.08. Erzsébet +, 1806.01.03. Klára. Nagydémen született.

IV.Badics István 1789 -ben Sopronban tanult. 1787-1800 -ig Rétiben, 1801-1826 -ig Nagydémen,volt tanító,1821-1828 -ig Szák-Kéthelyen laktak. Felesége, nemes Illés Klára 1765-ben Czakóházán született és 1836.05.19.-n Mérgesen halt meg., ahol akkor fia V.Badics István tanító volt 1835-1853-ig.

V.Badics István Rétiben született 1798.09.16.-n, először 1821-1826 tanító Mérgesen, majd 1835-1853 között szintén tanító/oskolamester/Mérgesen. Felpécen halt meg 1864.08.19.-n, felesége Kozár Zsuzsa, aki Mérgesen született evangélikus 1794.02.24./Kozár Mihály-Török Erzsébet /Bodonhely/ H:1787/ és Felpécen halt meg 1858.12.24. Mérgesen született 3 gyerekük /János 1823, Lajos 1826.06.06. és Károly 1835.09.09./

Badics János 1823.08.15.-n Mérgesen született és 1910-ben Szigetmonostoron halt meg, ahol iskolaigazgató volt. Felesége Róka Terézia 1826.11.25-n Pápakovácsiban született,1905.03.07.-n halt meg Biatorbágyon. Szülei Róka Ferenc-Leib Anna katolikusok! Házaságot kötöttek:1847-ben.

Azt gondolom, hogy a Bakonycsernyei és később szentlőrinci lelkész Badics István nem ugyanaz, mint akit én V.Badics Istvánnak gondolok. Bodroghy Juliannával nem találkoztam.

Üdvözlettel Horváth-Badics
Horvath-Badics
User
 
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2014 okt. 19, 12:12 pm vas.

Re: Badics - Badits - Baditz család

HozzászólásSzerző: nagyemesevirag » 2015 júl. 16, 1:43 pm csüt.

Kedves Kutatótárs!

Köszönöm válaszát! Legalább egy részét helyre tudom rakni adataimnak.
nagyemesevirag
User
 
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: 2012 aug. 31, 6:57 pm pén.


Vissza: CSALÁDNÉV FÓRUM -FAMILY NAME FORUM

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron